เรียนปวส. ทวิภาคี (สอนเสริมโดยชุดสื่อออนไลน์) หลักสูตร 2 ปี คือ ?

โดยสื่อการเรียนการสอนจะใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) ผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบนี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ (Computer) ,โน้ตบุ๊ก (Notebook) , แท็บเล็ต (Tablet) หรือแม้กระทั่ง โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ขอเพียงสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet) นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างช่วงใดก็ได้ เพื่อลงทะเบียน(Login) เข้าทบทวนบทเรียน , ทำแบบฝึกหัด สามารถเรียนซ้ำได้ตามที่ต้องการกี่ครั้งก็ได้ และหากไม่เข้าใจสามารถฝากคำถามไปถึงผู้สอนได้โดยตรง โดยทุกๆ เดือนจะต้องมาพบครูผู้สอน เพื่อทบทวนเนื้อหา และสอบวัดผล ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องเข้าทบทวนบทเรียนในระบบเพื่อสะสมคะแนนเก็บ และจะต้องมาสอบด้วยตนเองทุกเดือน จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ตามหลักสูตรที่ตนเองเลือกที่จะศึกษาต่อ